MIJN DODDLEDAYS
INLOGGEN       REGISTREREN
E-Mail of gebruikersnaam       Nog geen account?
       
Wachtwoord        
       
Wachtwoord vergeten?      
MAAK EEN ACCOUNT AAN

Disclaimer Doddledays BV

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van doddledays.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemene informatie
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het spaarsysteem Doddledays en de aan haar verbonden deelnemers. Doddledays BV spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden.

Doddledays BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Beschikbaarheid
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Door Doddledays BV verzonden e-mail
Door ons verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Doddledays BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Websites derden
Doddledays BV is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele 'hyperlinks' die aanwezig zijn op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Doddledays BV.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot disclaimer@doddledays.com.