MIJN DODDLEDAYS
INLOGGEN       REGISTREREN
E-Mail of gebruikersnaam       Nog geen account?
       
Wachtwoord        
       
Wachtwoord vergeten?      
MAAK EEN ACCOUNT AAN

Algemene voorwaarden Doddledays BV - Consumenten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het spaarsysteem Doddledays.

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Inleiding
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - Deelname
Artikel 5 - Pasjes
Artikel 6 - Spaarpunten
Artikel 7 - Uitbetaling van punten
Artikel 8 - Puntensaldo
Artikel 9 - Transactieoverzicht
Artikel 10 - Zegels
Artikel 11 - Ontvangen van berichten
Artikel 12 - Profielpagina
Artikel 13 - Privacy
Artikel 14 - Fraude
Artikel 15 - Wijzigingen
Artikel 16 - Beëindiging deelname
Artikel 17 - Klachten
Artikel 18 - Slotbepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Doddledays - De naam van het spaarsysteem.

Doddledays BV - De naam van de organisatie. Kantoorhoudend te Steenwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder registratienummer 56853009.

Spaarder - Een natuurlijk of rechtspersoon vanaf 16 jaar of ouder welke deelneemt aan het spaarsysteem.

Bedrijven - Om de leesbaarheid te bevorderen gebruiken we voor winkels, semioverheid, stichtingen en verenigingen de term ‘Bedrijven’.

Punten - Spaarders kunnen op verschillende manieren punten verdienen. De meest gebruikte manier is door artikelen te kopen. Punten hebben een vaste waarde van €0,03 cent.

Account - Een account is een ‘eigen’ gedeelte op de website van Doddledays waar je o.a. je saldo kunt bekijken. Om een account aan te maken is je postcode, gebruikersnaam, een werkend e- mail adres en wachtwoord voldoende.

Artikel 2 - Inleiding
Doddledays is een universeel en brancheonafhankelijk spaarsysteem waarmee bedrijven zelf een spaarprogramma op kunnen zetten. Dankzij het universele karakter is het voor jou als spaarder mogelijk om met één pasje punten te sparen bij verschillende bedrijven en/of websites. Deze punten kun je later laten uitbetalen voor contant geld. Meedoen kost je niets: het pasje en het gebruik van Doddledays zijn gratis*. De punten hebben een vaste waarde van 3 cent, dus 250 punten is € 7,50 op je rekening.

* Veel bedrijven geven het Doddledays pasje gratis weg. In enkele geval vragen bedrijven een kleine bijdrage voor het pasje. Zie ook punt 5.2

Artikel 3 - Algemeen
Je kunt bij deelnemende bedrijven, te herkennen aan een deelnemersticker bij de ingang van het bedrijf of aan de vermelding op de website van Doddledays, een pasje krijgen waarmee het mogelijk wordt punten te sparen. Bedrijven mogen zelf bepalen bij hoeveel geld of bij welke actie er punten weggegeven worden. Ieder bedrijf kan een ‘eigen’ pasje uitgeven maar jij kan als spaarder met dit pasje bij alle deelnemende bedrijven punten sparen.

Artikel 4 - Deelname
4.1 - Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om te mogen deelnemen aan Doddledays. Ook dien je in het bezit te zijn van een Nederlandse betaalrekening (geen spaarrekening) zodat we je een uitbetaling kunnen doen als je saldo toereikend is.

4.2 - Om deel te nemen aan Doddledays is alleen het hebben van een pasje voldoende. Haal een pasje bij je favoriete winkel en laat deze bij alle winkels die deelnemen aan het Doddledays spaarsysteem tijdens het afrekenen scannen.

4.3 - Om je saldo te bekijken heb je een account nodig. Om deze aan te maken is je postcode, gebruikersnaam, een werkend e- mail adres en wachtwoord voldoende.

4.4 - Je dient het registratieformulier naar waarheid in te vullen.

4.5 - Overige gegevens zoals bijvoorbeeld je adres en bankrekeningnummer hoef je pas in te vullen als je een uitbetalingsverzoek doet.

4.6 - Je bent verplicht om eerlijke gegevens in te vullen.

4.7 - Doddledays BV heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen je registratie te weigeren dan wel te annuleren.

Artikel 5 - Pasjes
5.1 - Doddledays pasjes zijn herkenbaar aan het logo rechtsonder en aan de streepjescode en beeldmerk (beursje) aan de achterkant van de pas.

5.2 - Veel bedrijven geven de Doddledays pasjes gratis weg. In een enkel geval vraagt het bedrijf een kleine bijdrage voor de pas. Elk bedrijf kan haar eigen pasjes uitgeven. Het logo rechtsonder en beursje aan de achterkant zijn altijd verplicht aanwezig.

5.3 - Je kunt als spaarder maximaal 5 pasjes koppelen aan je account (handig als je met een aantal mensen samen spaart).

5.4 - Het is niet noodzakelijk een account op Doddledays te hebben om te kunnen sparen. Indien je de pas nog niet aan je account hebt gekoppeld worden de punten eerst op de pas geschreven. Zodra je de pas aan je account koppelt worden de punten naar je account geschreven en is de pas weer ‘leeg’.

5.5 - Bij verlies of diefstal van je pas ontkoppel je eenvoudig dit pasje van je account en haal je bij je favoriete deelnemer een nieuwe pas. Koppel deze nieuwe pas aan je account en spaar rustig verder.

5.6 - Doddledays BV is niet verantwoordelijk voor je verdwenen punten als je je pasje kwijt bent. De punten die eventueel nog op die pas staan ben je kwijt. Maak daarom het liefst zo snel mogelijk een account aan op Doddledays en koppel je pas aan je account.

Artikel 6 - Spaarpunten
6.1 - Je ontvangt spaarpunten na overhandiging van je Doddledays pasje aan een deelnemend bedrijf. Het aantal punten dat je ontvangt verschilt per bedrijf. Het ene bedrijf geeft bijvoorbeeld een punt bij elke 10 euro besteding, het andere bijvoorbeeld bij elke 5 euro. Hoeveel punten je waarbij krijgt staat duidelijk gecommuniceerd in de winkel.

6.2 - Je gespaarde punten zijn overdraagbaar. Je kunt je punten eenvoudig overmaken naar een andere gebruiker van Doddledays. Hiervoor log je in op je account, klik je op ‘overmaken’ en doorloop je de stappen. Let op: deze handeling is niet terug te draaien.

6.3 - Een winkelier zal het aantal toe te kennen punten naar beneden afronden. Als het bedrijf bijvoorbeeld punten weggeeft bij elke 10 euro en je koopt voor 17 euro dan ontvang je 1 punt.

6.4 - Een winkelier heeft de mogelijkheid bepaalde producten/diensten uit te sluiten van het spaarprogramma.

6.5 - Je ontvangt geen punten bij wettelijk uitgesloten artikelen zoals bijvoorbeeld boeken, babyvoeding (tot 12 maanden), postzegels, alcoholische dranken, sigaretten, geneesmiddelen, enz.

6.6 - Doddledays BV kan voor marketingdoeleinden gebruik maken van Normale (0,03), L (0,30) en XL (3,00) punten.

Artikel 7 - Uitbetaling van punten
7.1 - Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 250 punten. Het resterende saldo blijft in je account staan, daarmee kun je doorsparen voor een volgende uitbetaling.

7.2 - Het uitbetalingsverzoek zal in de meeste gevallen binnen één maand na aanvraag afgehandeld worden.

7.3 - Uitbetaling geschiedt op een geldig bankrekeningnummer, geen spaarrekening.

7.4 - Het is je eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres, persoon- en rekeninggegevens (en eventuele IBAN- nummers). Doddledays BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste gegevens, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8 - Puntensaldo
8.1 - Jouw puntensaldo vind je terug in je account. Nadat je ingelogd bent is bovenaan de pagina je saldo zichtbaar.

8.2 - Indien je van mening bent dat het aantal punten niet klopt, contoleer dan via het transactieoverzicht of deze onjuistheden bevat.

Artikel 9 - Transactieoverzicht
9.1 - Het overboeken van spaarpunten geschiedt over het algemeen realtime. Dat houdt in dat zodra een winkelier jouw pas scant je direct in je transactieoverzicht kunt zien dat de spaarpunten bijgeboekt zijn.

9.2 - Soms komt het voor dat de punten later bijgeschreven worden. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De twee belangrijkste zijn: het ontbreken van een internetverbinding bij de winkelier of de transactie wordt als ‘verdacht’ gekwalificeerd en gaat eerst langs het ‘Fraudeteam’ van Doddledays.

9.3 - Neem voor vragen over een transactie contact op met het desbetreffende bedrijf.

Artikel 10 - Zegels
10.1 - Een bedrijf kan er voor kiezen om naast spaarpunten ook zegels weg te geven. Deze zegels zijn digitaal en alleen zichtbaar in je account middels een digitaal zegelboekje.

10.2 - Een bedrijf kan zelf bepalen wanneer het zegels weggeeft en bij hoeveel zegels het zegelboekje vol is.

10.3 - Eén zegel heeft een waarde van 1 spaarpunt.

10.4 - Indien je zegelboekje vol is ontvang je het aantal zegels als punten bij je saldo.

10.5 - Het bedrijf zal je middels een bericht op de hoogte brengen dat je zegelboekje vol is. Dit bericht kan een reclameboodschap van het bedrijf bevatten.

10.6 - In veel gevallen kun je als dank voor het sparen op vertoon van je volle zegelboekje een leuke attentie ophalen in de winkel.

10.7 - Zegels zijn, anders dan punten, niet overdraagbaar.

Artikel 11 - Ontvangen van berichten
11.1 - Elk bedrijf heeft de mogelijkheid ‘haar’ klanten een intern bericht te sturen. Deze optie is op dit moment nog niet beschikbaar maar zal binnen afzienbare tijd actief worden.

11.2 - Zodra je ergens je pasje laat scannen ben je ‘klant’ van dat bedrijf en heeft dat bedrijf straks de mogelijkheid je een bericht te sturen.

11.3 - Voor het lezen van dat bericht ontvang je één punt.

Artikel 12 - Profielpagina
12.1 - Op je profielpagina kun je straks jouw gegevens aanpassen. Op dit moment is deze pagina nog in ontwikkeling.

12.2 - De enige informatie die wij beschikbaar stellen aan de winkels is jouw postcode zonder huisnummer. Een winkelier kan dus alleen de straat zien waar je vandaan komt. Mocht je dit niet willen dan verzoeken wij je om niet mee te doen met Doddledays.

12.3 - Doddledays zal nooit je huisnummer tonen aan winkeliers. Aan de hand van de postcode gegevens kan een winkelier zien waar zijn/haar klanten vandaan komen en hierop zijn/haar marketing aanpassen.

12.4 - Het is verplicht om de juiste postcode te verstrekken.

Artikel 13 - Privacy
13.1 - Doddledays BV zal alles doen in haar vermogen om jouw privacy te beschermen.

13.2. - De gegevens die wij vrijgeven aan bedrijven zijn je postcode zonder huisnummer. Alle andere gegevens zijn alleen voor ons zichtbaar.

13.3 - Je wachtwoord is ‘versleuteld’. D.w.z. dat deze ook voor ons niet zichtbaar is. Bewaar deze dus op een veilige plaats.

13.4 - Op den duur kun je zelf aangeven welke informatie van jezelf zichtbaar mag zijn voor winkeliers. Hiertegenover staat dan dat je punten kunt verdienen.

Artikel 14 - Fraude
14.1 - Doddledays BV is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, je inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of je Doddledays saldo en de daarop bijgeschreven punten en zegels te annuleren of aan te passen in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, als je in strijd handelt met deze voorwaarden, als je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het Doddledays spaarsysteem, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Doddledays of de deelnemende bedrijven.

14.2 - Doddledays BV maakt gebruik van een zgn. 'Fraudeteam'. Dit team controleert opvallende transacties en zal onderzoek doen indien verdachte praktijken vermoed worden.

14.3 - Het Fraudeteam van Doddledays BV is gezien bovenstaande altijd gerechtigd aankoopbonnen op te vragen bij de winkelier om de verkregen punten te controleren. Behoudens tegenbewijs is de boekhouding van Doddledays BV bindend.

14.4 - Indien het Fraudeteam een verdachte transactie inderdaad kwalificeert als fraude zul je direct als lid geroyeerd worden. Je account wordt verwijderd en eventuele punten en/of zegels ben je kwijt.

14.5 - Doddledays BV zal je informeren als je geroyeerd bent en zal je ook vertellen waarom. Verdere correspondentie met Doddledays is daarna niet meer mogelijk.

Artikel 15 - Wijzigingen
15.1 - Doddledays is een nieuw initiatief in de Nederlandse markt. Haar spaarsysteem is volop in ontwikkeling en zal stap voor stap uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten en bedrijven.

15.2 - Doddledays BV zal zorgen voor een goede werking van de website en de daaraan gekoppelde systemen om punten uit te geven dan wel te sparen. Bij het uitvallen van de systemen zullen onze systeembeheerders de problemen zo snel mogelijk oplossen. Doddledays BV neemt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het niet werken van haar systeem.

15.3 - Doddledays BV behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld de waarde van de punten.

Artikel 16 - Beëindiging deelname
16.1 - Wil je jouw account opzeggen? Stuur dan een e-mail naar opzeggen@doddledays.com en vermeld daarin eventueel de reden. Als je bepaalde wensen hebt met betrekking tot het openstaande puntensaldo, dan kun je daar een verzoek voor indienen. Na jouw opzegging zullen je account en bijbehorende gegevens gewist worden. Deze actie is niet meer ongedaan te maken. Mocht je besluiten na verloop van tijd weer Doddledays te willen sparen dan zul je opnieuw een account moeten aanvragen.

16.2 - Als je gedurende één jaar niet actief bent geweest (geen punten sparen, niet inloggen op je account) zullen wij je via het e-mail adres dat je bij jouw registratie gebruikt hebt een herinneringsmail sturen. Krijgen wij hierop binnen 2 maanden geen reactie dan beëindigen wij je account en zullen jouw punten aan een nader te bepalen goed doel, welke aangemeld is bij het CBF, worden overgemaakt.

Artikel 17 - Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan het Doddledays spaarsysteem kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je klacht over de werking van het Doddledays spaarsysteem kun je doorgeven per mail naar klachten@doddledays.com, via Twitter van het Webcare Team (@doddledays) of telefonisch 06-28153006.

Artikel 18 - Slotbepalingen
18.1 - Doddledays is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal je hiervan op de hoogte brengen via een intern bericht. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.

18.2 - Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op het Doddledays spaarsysteem en deze algemene voorwaarden.